Scroll To Top
EN | PL
Back to All Events

Leuven - Maria-Theresiacollege

K. Szymanowski - Kwartet smyczkowy nr 1 C-dur op. 37 

K. Szymanowski - Kwartet smyczkowy nr 2 op. 56

C. Debussy - Kwartet smyczkowy g-moll op. 10